Ingen förändring av förpackningsavgifter under 2022

Nyligen meddelade Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) att de inte har för avsikt att höja avgifterna för plast-, papper- eller metallförpackningar i Sverige inför år 2022.*

Mot bakgrund av de ökade mängderna förpackningsavfall som uppkommit under den pågående pandemi, så är detta ett överraskande positivt besked. Pandemin har inneburit att FTI behövt ställa om och anpassa sin struktur på en rad olika sätt, varför det är glädjande att de prisökningar som gjorts under tidigare år har kunnat täcka de omkostnader som dessa strukturförändringar inneburit.

*Gällande avgifterna för glas, vilka beslutas av Svensk Glasåtervinning, så kommer ett tillkännagivande under hösten.

Källa: ftiab.se

 

Läs mer om återvinning av förpackningar:

Förpackningsåtervinning – ett viktigt perspektiv redan i designfasen

Producentansvaret i Sverige är kvar, tillsvidare

Cirkulära plastflöden ger tillbaka till kund

Smartare förpackning ger lättare återvinning

 

Förpackningar

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com