Inför kontantförbud för all handel av järn- och metallskrot

SUEZs VD Mårten Widlund är en av författarna bakom en artikel i SvD som tar upp om avsaknaden av ett kontantförbud för handeln med järn- och metallskrot. Bakgrunden till debatten är de många och stora stölder av järn- och metallskrot som årligen sker trots att stora resurser läggs på bevakning och skydd. Men drivkraften för kriminella stöldligor är stor – idag kan de snabbt få kontant ersättning för de stulna metallerna. De säljer nämligen materialet direkt till hälare som inte frågar varifrån det kommer. Återvinningsindustriernas medlemmar har sedan många år tillämpat ett självpåtaget kontantförbud. Ett frivilligt förbud som syftar till att möjliggöra spårbarhet för myndigheter och försvåra penningtvätten för kriminella aktörer. Denna typ av kontantförbud önskar nu debattörerna införs för all handel med järn- och metallskrot från regeringen för att stoppa den illegala handeln.

Du kan läsa hela debattartikeln här.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com