Inblick – vårt jobb på insidan

PreZeros arbete handlar till stor del om miljö- och hållbarhetsfrågor i flera olika perspektiv, där en av de viktigaste delarna är våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa.

Inom arbetsmiljöområdet arbetar vi aktivt utifrån flera aspekter, bl.a. lägger vi mycket fokus på det förebyggande arbetet för att om möjligt undvika ohälsa och olycksfall. Fokus är här att informera, utbilda och diskutera oss fram till de bästa och mest effektiva lösningarna ur de perspektiv som berör såväl personen, situationen och vår omgivning. Såklart pågår även ett arbete med att fortsätta säkra en trygg och riskfri arbetsmiljö under den pågående pandemin, ett jobb som vi måsta vara uthålliga i tills vi kan blåsa faran över.

Trygg och säker arbetsplats för alla

En god arbetsmiljö är allas vårt ansvar – det är något vi skapar tillsammans i vår organisation. Givetvis åligger det oss som arbetsgivare att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för alla våra anställda, men för att skapa framgång i arbetsmiljöarbetet måste alla vara engagerade så att vi gemensamt kan få den sunda och säkra arbetsmiljö som vi alla eftersträvar.

Vår viktigaste tillgång

En organisations företagskultur och samarbetsklimat är på många sätt basen för en hälsosam arbetsmiljö och blir på så sätt viktig för hur vi mår och trivs på våra arbetsplatser. Dessa aspekter blir därför extra betydelsefulla att lyfta fram för oss som precis genomgått ett ägarbyte som per definition kan sätta företagskulturen i gungning. Vi står dock stabilt i denna förändring och vår väg framåt är en fortsatt tydlighet kring alla aspekter av arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. I kombination med en vardag fylld med uppdrag, projekt och aktiviteter kan detta verkligen vara en utmaning. Men, det är en absolut nödvändighet att fortsätta arbetet för att säkra vår viktigaste tillgång – våra medarbetares trivsel och välmående.

Läs mer om vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet.

PreZero arbetsmiljö och säkerhet

Tidigare inlägg om ämnet:

Så bråttom är det inte – jobba säkert

Hjälmfärgens betydelse

Säkerhetsarbetet är ständigt viktigt

 

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com