I Växjö kör vi behovsanpassat

I mitten på mars blev behovsanpassad sophämtning en verklighet för ett antal flerbostadshusen i delar av Växjö! Det är Smålands avfall och miljö (SSAM) som tillsammans med oss på SUEZ, Växjöbostäder och Wexnet som inlett ett samarbetsprojekt där sensorer i avfallskärl mäter hur mycket material det är i kärlen, för att på så sätt kunna minska antalet onödiga insamlingstransporter.  

Insikten om att mellan 15 och 20 procent av sopkärlen som töms i dag är långtifrån fulla ledde till att SSAM startade ett projekt kring behovsanpassad tömning i Växjö. Projektet som vi på SUEZ är delaktiga i omfattar ca 400 sopkärl runt om i staden. Med trådlösa sensorer meddelas transportorganisationen när kärlen börjar bli fulla och alltså behöver tömmas. 

Målet med projektet är att utvärdera om och hur mycket man sparar i både tid och pengar, men också hur mycket belastningen på miljön man kan minska eftersom sopbilarna använder mindre mängd bränsle under sina insamlingsrutter.  

Läs gärna mer om projektet på ssam.se 

kärl

Bloggredaktionen

press.se@suez.com