I höst kommer säkerhet först

Säkerhetsarbetet hos oss på SUEZ har utvecklats på ett bra sätt senaste åren. Men vi har mycket arbete kvar att göra för att nå den säkerhetskultur som vi önskar uppnå. Som ett led i att minska olycksrisken har vi nu skärpt säkerheten ytterligare kring en av återvinningsbranschens mest riskfyllda miljöer – våra behandlingsanläggningar.

Under hösten togs därför tre krafttag:

  • vi införde ett förbud mot gångtrafik på våra anläggningar när maskiner eller fordon är i drift;
  • vi beslutade om ett obligatoriskt krav på att bära hjälm och skyddsglasögon på anläggningarna;
  • och vi satte en gemensam hastighetsbegränsning max på 20 km/timmen på de samma.

Besluten som trädde i kraft den 1 november gäller på samtliga anläggningar inom SUEZ i Sverige där avfall bearbetas, sorteras eller omlastas. Så här långt har responsen från kollegorna i driften varit positiv.

 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med säkerhet.

Bloggredaktionen

press.se@suez.com