Hur planeras en återvinningsanläggning?

Under 2022 öppnade PreZero en ny återvinningsanläggning i Västerås. För att få den på plats har det krävts en hel del planering och beslut. Men hur går ett sådant arbete egentligen till och vad behöver man tänka på vid planeringen?

I slutet av maj 2022 gick flyttlasset från Navigatörgatan i Västerås, där PreZero fanns representerade med kontor och garage. Den nya adressen på Munkbovägen är inte så långt bort. Men i och med att det nu även finns en hel återvinningsanläggning på plats, känns förändringen och steget ändå stort.

Återvinningsanläggning i Västerås

Den nya återvinningsanläggningen på Munkbovägen i Västerås.

Utvecklande samarbete

En av dem som var med och arbetade fram den nya återvinningsanläggningen är Christian Hjalmarsson som idag arbetar som avdelningschef på PreZero i Västerås.

– När vi startade det här projektet hade jag ingen kunskap om att planera en återvinningsanläggning. Med goda chefer och kollegors hjälp fick jag lära mig på vägen, något som var både kul och utvecklande, berättar Christian.

Projektgruppen fick även god hjälp av fastighetsägaren. Sedan har de ju självklart också tittat på andra avdelningar inom företaget och tagit lärdom av deras lösningar. Vid starten fanns det inget på den nya platsen om 16 000 kvadratmeter, så arbetet började helt från noll. Trots att det är ett ganska omfattande projekt tog det bara drygt ett och ett halvt år från start till inflyttning.

– I slutet av oktober 2020 skrev PreZeros vd på hyreskontraktet och vi fick då tillgång till mark för uppställning av containrar. Drygt ett år senare hade fastighetsägaren gjort klart alla markarbeten och vi kunde börja nyttja ytan fullt ut. I januari 2022 var sorteringsanläggningen klar för uppstart och flytten till nya kontoret skedde i slutet av maj samma år.

Planering och måsten

Christian nämner tre områden som det är bra att tänka på redan tidigt i planeringen. Det ena är utrymme eftersom man kan komma att behöva expandera framöver och då kan det vara bra att ha option på lite extra mark. Det är också viktigt att tänka på är logistik och flöde, eftersom det kan bli väldigt kostsamt om man i efterhand behöver flytta på till exempel vågen. Det tredje området är säkerhet.

– Det är bra om man redan från början planerar för säkerheten, som att tänka på var man ska ha sorteringsplattan för att inte få onödig trafik runt den. Sedan räcker det ju inte att tänka på säkerhet bara i planeringsstadiet, utan det är något vi arbetar med kontinuerligt och det tycker jag är mycket bra.

När vi frågar Christian vad som måste finnas på en återvinningsanläggning nämner han tre saker. Det är en våg, en sorteringsplatta och gott om utrymme för att få plats med sortering av olika fraktioner som till exempel planglas, gips, brännbart, osorterat, deponi, trä och skrot. Finns det då något som är extra viktigt att tänka på när man planerar en återvinningsanläggning?

– Att ha en stor portion tålamod. Det tar sin tid att få saker och ting på plats, avslutar Christian.

Våg på återvinningsanläggning

En våg – ett måste på en återvinningsanläggning.

Redan innan den nya återvinningsanläggningen fanns på plats var PreZero i Västerås sedan många år en komplett leverantör inom industrisanering med spol- och slamsugningstjänster och hantering av farligt avfall. Med den nya anläggningen erbjuder PreZero företag i Mälardalen nu även fullskalig sortering och kvalitetssäkring av industri- och byggavfall.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com