Hur klimatkompensering fungerar i praktiken

Vad handlar klimatkompensering om egentligen? Det är inte alltid helt tydligt, och det beskrivs inte alltid i positiva ordalag – men vad är det? Det har vi tagit reda på.  

Kortfattat kan vi säga att klimatkompensering handlar om att neutralisera det egna klimatavtrycket genom att minska andra utsläpp. Det är ett sätt att ta ansvar för de egna koldioxidutsläppen, när organisationen inte lyckats dra ner utsläppen genom förändringar i verksamheten eller förhållningssätt. 

Kompenseringen görs genom att pengar investeras i klimatpositiva projekt, som inte varit möjliga utan finansiering från klimatkompenseringen. Denna typ av klimatprojekt genomförs vanligtvis i utvecklingsländer där fokus ofta varit att byta fossila bränslen mot förnybar energi. Det kan vara projektering av sol- och vindanläggningar eller insatser för att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog. 

 Hur ser det ut för oss på SUEZ då? Här kan du läsa mer om hur vi ser på hållbarhet och varför vi är klimatpositiva.

Källa: climatehero m.fl.