Hög förädlingsgrad när avfall ses som en resurs

Även 2019 var ett bra hållbarhetsår för oss. Likt föregående år uppnår vi en förädlingsgrad på hela 94 %Det är en riktigt hög siffra som är ett resultat av vår syn på restmaterial och avfall – att det är en resurs som alltid ska tas tillvara. Vilket dessutom är en nödvändig utgångspunkt för omställningen till cirkulär ekonomi. 

I tabellen ser du fördelningen mellan olika förädlingsmetoder samt hur vår förädlingsgrad är på en stabilt hög nivå. 

SUEZs förädlingsgrad

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i SUEZs hållbarhetsredovisning 2019 på suez.se. 

Vi har tidigare bloggat om fler siffror från vår hållbarhetsredovisning: Så många containrar tömmer vi

Bloggredaktionen 

press.se@suez.com