Hjälteinsatser inom återvinning – varje dag

Den 18 mars är det Global Recycling Day som i år har temat Recycling Heroes. Då vill vi passa på att uppmärksamma alla PreZero Heroes som varje dag gör en viktig insats för vår gemensamma framtid. En av dem är Mange, som vet att det är skillnad på skrot och skrot.

Av allt material PreZero årligen hanterar på våra anläggningar i Sverige, brukar vi återvinna cirka 90 procent. Den höga siffran har vi mycket att tacka våra miljöarbetare för, eftersom det är de som ser till så att det material som vi får in till våra anläggningar sorteras i rätt kvaliteter.

Det är skillnad på skrot och skrot

Miljöarbetaren Magnus ”Mange” Hannell är ansvarig för att sortera metallskrotet som dagligen kommer till anläggningen i Norrköping. Han är expert på att sortera ut värdefulla metaller så att de kan återvinnas och återanvändas i produktionen av nya produkter. Istället för att bryta nya råämnen kan värdefulla resurser sparas.

Ute på gården på återvinningsanläggningen i Norrköping är det fullt pådrag. Lastbilar kör in genom grinden i en strid ström. De tar plats på vågen för att registrera containervikten och kör in till den del av anläggningen som tar emot materialet som chauffören varit och hämtat.

Prydliga skrothögar

Som första anhalt på vänster sida efter invägningen sitter Magnus, eller Mange som alla kallar honom, i sin materialhanterare, en CAT MH 3022. Hans arbetsplats är inhägnad av stora betongblock och i prydliga högar ligger olika typer av skrot. Större delar, som vatten- och ventilationsrör samt järnbalkar för sig och mindre aluminium- och annat metallskrot för sig. I en hög ligger det som kan vara värt att sälja istället för att skicka vidare till annan aktör för återvinning. Det handlar om kablar, fälgar och andra metalldelar som kan innehålla ämnen som för tillfället ligger högt i pris ute på marknaden, som koppar, aluminium och liknande.

– Resterande skrot sorterar jag i olika fraktioner för upphämtning av de som kör transporterna till olika återvinningsanläggningar, förklarar Mange.

Manges arbete är viktigt för att återanvändningen av sekundära material i nya produkter. Vid framställning av till exempel ett ton stål med endast primärmaterial, går det åt 16 ton. För andra metaller går det åt ännu mer primärmaterial, som för koppar där åtgången är hela 338 ton.

Oslagbart team

Med vana händer manövrerar Mange gripklon på materialhanteraren. Vissa delar ser ut att vara alldeles för små för att få tag på. Men åren har svetsat samman honom och maskinen till ett oslagbart team.

– Killar som Mange växer inte på träd. Det är ovärderligt med den här typen av kollegor och kompetens på vår anläggning för att vi ska kunna ta hand om alla resurser på rätt sätt och maximera återvinningen, säger driftchefen för PreZeros anläggning i Norrköping, Kalle Saarijärvi.

Mange, en PreZero Hero (en hjälte)

Att det är skillnad på skrot och skrot – det vet miljöarbetaren ”Mange” allt om.

Global Recycling Day startades 2018 av Bureau of International Recycling (BIR). Syftet är att förändra synen på återvunnet material, att lyfta fram den betydande roll återvinningen har för vår gemensamma framtid.
PreZero Hero är ett begrepp vi använder i PreZero-koncernen för att uppmärksamma alla medarbetares viktiga arbete. Läs gärna
ett tidigare blogginlägg om en annan PreZero Hero.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com