Hårdare tag mot avfallsfusk

Strängare straff, utvecklad tillsyn och förbud av kontanter vid handel av avfall är några förslag på åtgärder mot avfallsfusk. Men du som upphandlar tjänster av återvinningsföretag har också ett ansvar för att få stopp på oseriösa företag.

Under de senaste veckorna har media återigen lyft fallet med ett företag som dumpat giftigt avfall på flera platser eftersom åtalet nu kommit mot de misstänkta. Det här fallet beskrivs som det största miljöbrottet i Sverige på 50 år. Sådan här verksamhet med avfallsfuskare är självklart helt oacceptabelt, men fallet sätter samtidigt fokus på ett problem som vi i branschen vill göra något åt.

Förslag på åtgärder för att förhindra avfallsfusk

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet kräver vd för branschorganisationen Återvinningsindustrierna (ÅI) hårdare tag mot sådana här oseriösa företag.

För att stoppa fuskare i återvinningsbranschen föreslår ÅI ett antal åtgärder:

Strängare straff för grova miljöbrott.I dag är straffen förhållandevis låga sett till den skada på miljö, hälsa och samhälle som brotten kan ge upphov till. Brotts­rubriceringen synnerligen grovt miljöbrott bör införas.

Utveckla tillsynen.Tillsynen behöver bli uppsökande och inriktas på hela kedjan av aktörer – de som lämnar, de som transporterar och de som tar emot avfall. Att flytta tillsynen till en mer central nivå, till exempel länsstyrelsenivå, innebär att kompetensen kan samlas och att tillsynen blir mer likvärdig i hela landet.

Minska möjligheterna till ekonomiska förtjänster. En viktig åtgärd är att förbjuda kontanter vid handel med avfall. Ett sådant förbud skulle förenkla tillsyn och kontroll. Det skulle även minska risken för att oseriösa aktörer hanterar avfall.

Upphandlare har också ett ansvar

Förutom ovanstående åtgärder är det viktigt att se att alla som gör upphandlingar med återvinningsföretag har ett ansvar. Istället för att bara göra upphandlingar efter bästa pris, måste de också säkerställa att det är en seriös materialåtervinnare. Ett minimikrav är att upphandla företag som har ett miljö­lednings­system.

Avfall är en resurs

PreZero är en del i ÅI och vi stödjer självklart dem i den här frågan. För oss är det viktigt att hantering av avfall sker på ett korrekt sätt och vi ser till så att avfall blir en viktig resurs – allt för en framtid med Zero Waste. Vill du också bli ett Zero Waste-företag är du välkommen att kontakta oss.

Avfallsfusk, dumpade sopor

Källa: Debattinlägg i SvD av vd för Återvinningsindustrierna

 

Läs mer på ämnet: Regeringen föreslår nya åtgärder mot avfallsfusk

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com