Hållbarhetsarbete fortsatt viktigt trots pandemi

En ny undersökning gjord i Skåne visar att små och medelstora företag inte pausat sitt hållbarhetsarbete trots pandemi.

I undersökningen, gjord av Sparbanken Skåne, tillfrågades 300 företag i regionen varav 71 % svarade att hållbarhetsarbetet inte saktat ner under det senaste året, medan 12 % uppgav att hållbarhetsarbetet tvärtom har ökat. Dessutom svarade ungefär hälften av de tillfrågade att pandemin bidragit till att man insett vikten av hållbarhetsfrågor.

Vi på PreZero hjälper företag, både små och stora, att bli mer hållbara med effektiv återvinning och avfallshantering. Behöver ert företag ta ett omtag om er återvinning? Kontakta oss för anpassade tjänster efter era behov.

Hållbarhet fortsatt viktigt trots pandemi

Källa: aktuellhallbarhet.se

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com