Hållbarhet – ett ställningstagande

Under de senaste åren har det blivit allt viktigare för företag och varumärken att ta ställning i olika typer av samhällsfrågor. Detta tycker nio av tio svenskar är positivt och 63 procent förväntar sig till och med detta, enligt rapporten Svenskar och hållbarhet som vi på PreZero var med och lanserade i förra veckan.

Miljö och klimat är en angelägen samhällsfråga för många och en absolut majoritet anser att hållbarhet är viktigt för samhället. Näringslivets ställningstagande i dessa frågor är viktig för oss svenskar och hela 66 procent av respondenterna i rapporten svarar att de i stor utsträckning påverkas av företagens hållbarhetsarbete när de gör sina köp av produkter och tjänster.

Idag, när människor gör inköp, finns det allt oftare en tanke om att det vi köper också blir ett ställningstagande – att valet av produkt eller tjänst och det företag/varumärke som står bakom den görs utifrån deras värderingar och arbete. Har företaget/varumärket tagit ställning eller är aktiva inom en samhällsfråga blir ett köp ur deras sortiment ett bevis för att man som konsument ställer sig bakom deras åsikter. Detta gäller i allra högsta grad hållbarhetsperspektivet, vilket vi på PreZero tycker är en intressant utveckling. Här ser vi stora möjligheter för många företag att lyfta sin hållbarhetsprofil genom bl.a. en förbättrad hantering av restprodukter genom ökad grad av återvinning. Och vi hjälper gärna företag – oavsett bransch och storlek – att ta ett helhetsgrepp om hanteringen så att de blir mer hållbara.

Återvunnet

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com