Hållbara förutsättningar

För en dryg vecka sedan bytte vi namn till PreZero, och arbetet med att omprofilera företaget är i full gång.

PreZero, tillika våra nya ägare, har ett tydligt mål att bidra till minskad konsumtion av resurser längs hela värdekedjan. Med vår erfarenhet och kunskap, liksom vårt breda tjänsteutbud har vi nu tillsammans möjlighet att koppla ännu fler restprodukter till cirkulära materialströmmar. Och utifrån dessa förutsättningar ser vi fram emot att fortsätta driva och utveckla hållbara samarbeten med såväl kunder som leverantörer i Sverige.

Läs mer om oss och vårt nya namn.

PreZero

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com