Hållbara förpackningslösningar med PreZero SPOT

PreZero International, huvudbolaget för PreZero i Sverige, har lanserat ett verktyg där användaren kan bedöma återvinningsbarheten hos sina förpackningar och göra dem mer hållbara.

Du har säkert hört talas om att nya EU-regler gällande förpackningar och förpackningsavfall är på ingång. För att hjälpa tyska förpackningstillverkare och distributörer och se till så att deras produkter uppfyller såväl nuvarande som kommande lagkrav och kundernas ökade krav på hållbar konsumtion har PreZero International lanserat PreZero SPOT (Sustainable Packaging Optimization Tool).

PreZero SPOT

PreZero SPOT är tydligt, intuitivt och gör det enkelt att analysera sin produktportfölj. Istället för att använda förpackningen som utgångspunkt anger man detaljerna för artikeln eller produkten. Därefter filtrerar man förpackningen efter sortiment och status. Med dessa tydliga jämförelser av resultaten från olika förpackningsvarianter får användaren hjälp med att mer effektivt utvärdera och optimera förpackningarna i sin produktportfölj.

PreZero SPOT

PreZero SPOT – hållbarhetsverktyget för återvinningsbara förpackningar

Nytänkande återvinning

– Förpackningar fyller ju många viktiga funktioner. Samtidigt är det viktigt att alla producenter ser över sin resurseffektivitet. Först och främst för att inte föra ut onödiga förpackningar på marknaden. Och i nästa steg, om förpackningen är nödvändig, att man tillverkar den av förnyelsebar råvara och att den går att återanvända eller återvinna, säger Lars Lindvall, kommunikations- och hållbarhetschef på PreZero.

Som en hållbar samarbetspartner tar vi ansvar för alla delar som kan bidra till en bättre återvinning. Förpackningar är en sådan del. För att kunna möta våra kunders behov, samtidigt som vi arbetar för en hållbar framtid, krävs utveckling och nytänkande återvinningslösningar. Det är så vi på PreZero jobbar.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com