Hållbar helhetslösning för Wallhamn

Tät dialog och hög driftsäkerhet är i fokus i det nya samarbetet mellan SUEZ och Wallhamn, en av Nordens ledande fordonshamnar.

Utmaningen i hamnens avfallshantering är sorteringen. Vi på SUEZ är därför glada att efter hård konkurrens kunna förse Wallhamn med en helhetslösning för effektiv och hållbar hantering av inkommande restmaterial från rederi och fartyg. Helhetslösningen innefattar även hantering av avfall från ombyggnation av fordon som transporterats till hamnen.

Målet med det nära samarbetet är att erbjuda Wallhamn en optimerad lösning där de kan lita på SUEZs kompetens, engagemang och driv framåt.

Wallhamn AB är en av Sveriges största hamnar och en nationellt betydande hubb för import och export av fordon. Hamnen är med ca 220 medarbetare den största privata arbetsgivaren i Tjörns kommun.

 

Är ditt företag i behov av hållbara återvinnings- och avfallslösningar anpassade efter er bransch? Läs mer om våra helhetslösningar.

fordonshamn

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com