Göteborg får ett nytt miljö- och klimatprogram

I mars fick Göteborg ett nytt miljö- och klimatprogram med fokus på att öka takten i miljö- och klimatarbetet. Programmet är framtaget av stadens experter på transporter, klimat, biologisk mångfald, måltider, inköp, energi, kemikalier, luft och buller och ska samla stadens arbete kring tre miljömål. De tre miljömålen berör naturen, klimatet samt människan och har även delmål kopplade till sig.

Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till om programmet ska skickas på remiss. Miljöförvaltningen och stadsledningskontoret i Göteborg har även tagit fram ett förslag på ett gemensamt miljöledningssystem för verksamheter inom staden. Även det kommer nu behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Planen är att Göteborg kan börja arbeta efter det nya miljö- och klimatprogrammet 2021.

 

Läs mer om programmet och de tre miljö- och klimatmålen på goteborg.se

Göteborg miljö- och klimatprogram

Källa: aktuellhallbarhet.se och goteborg.se

Bloggredaktionen

press.se@suez.com