Glasspappret – en värdefull resurs

Skräp som slängs i naturen påverkar inte bara djur och natur negativt, det är även ett slöseri med resurser.

Visste du att det tar naturen 10-20 år att bryta ner ett glasspapper av plast? Lämnas förpackningen istället till återvinning, kan materialet förädlas till returråvara som kan användas vid tillverkning av nya produkter.

Vi på PreZero ser avfall som en resurs och anser att alla resurser bör tas tillvara. Vi hoppas att även du ser värdet i ditt skräp, och bidrar till att så mycket som möjligt återvinns för ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om återvinning av plast.

Glasspapper plast

Utställt material från Vellinge kommun

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com