Fyra aspekter av hållbarhet

I PreZero-koncernen använder vi oss av fyra övergripande områden när det gäller hållbarhet. Dessa är cirkulär ekonomi, klimat, medarbetare och partnerskap & innovationer.

I allt vårt hållbarhetsarbete utgår vi från definitionen ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” – och det är något som kräver kontinuerligt arbete!

1: Cirkulär ekonomi – Vi hjälper aktivt till att forma alla faser av den cirkulära ekonomin från design för återvinning via användningsfasen till insamling och återvinning av materialströmmar.

 • Vi ökar vår återvinningsgrad och förbättrar dess kvalitet för alla typer av återvinningsbart mate­rial
 • Vi har kunskap om hur man förebygger miljöpåverkan i den cirkulära ekonomin
 • Vi förfinar och utökar konsekvent vår profil av cirkulära produkter och tjänster
 • Vi minimerar kvantiteterna som behöver läggas på deponi genom att nyttja de återvinningsmöjlig­heter som finns

2: Klimat – Vi arbetar aktivt med att minska våra växthusgasutsläpp inom vårt eget företag och längs hela värdekedjan.

3: Medarbetare – Som ansvarsfull arbetsgivare skapar vi grunden för framtidsorienterat tänkande i en attraktiv arbetsmiljö.

 • Vi fortsätter arbetet med förebyggande arbete kring säkerhet på företaget
 • Vi vill öka våra medarbetares kunskap om vår verksamhet och hållbarhet
 • Vi ska regelbundet genomföra medarbetarundersökningar och agera på resultatet
 • Vi utvecklar vårt ledarskap genom stöd, information och utbildning

4: Partnerskap & innovationer – Tillsammans med våra partners bidrar vi aktivt till innovativa cirkulära lösningar inom flera olika områden.

 • Vi vill driva cirkulära innovationer
 • Vi ska vara en aktiv partner för hållbart företagande
 • Vi vill hitta nya samarbeten för att utveckla nya cirkulära lösningar med minskad miljöpåverkan
 • Vi vill utveckla ytterligare samarbeten kring utbildning och forskning

Fyra aspekter av hållbarhet

Ett pågående arbete

PreZero arbetar med dessa områden varje dag. Och vi har gjort det länge, så det är inget nytt. Men vi behöver också fortsätta utveckla och tänka nytt. Inte minst eftersom vi har ändrat vår verksamhet och sättet vi bedriver den på flera gånger.

– Samhället har utvecklats samtidigt som synen på avfall och vad det är har skiftat. Omhändertagandet av avfall har ändrats och är nu på väg mot ökad cirkularitet. Det är en pågående förändring som vi välkomnar. Ur ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att avfallsmängderna har ökat, vilket nu innebär fler transporter och ett mer komplext avfall som ska energi- eller materialåtervinnas. Sammantaget innebär detta en ökad miljöbelastning, men det finns också stor potential att produkter kan produceras av återvunnet restmaterial istället för av nybrutna naturresurser, säger Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero i Sverige.

Läs mer i PreZeros senaste hållbarhetsredovisning: ”Resan mot Zero Waste, hållbarhetsredovisning 2022”.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com