Från linjär till cirkulär

Samhällets omställning till en cirkulär ekonomi ger klimatnytta och är samtidigt lönsam för företag och organisationer. Omställning stärker dessutom företagens varumärken, attraherar anställda och minskar kostnader. Detta skriver Circular Sweden i sin nya rapport, och det är något som vi på SUEZ verkligen kan skriva under på.

Det var i går som företagsnätverket Circular Sweden lanserade sin nya rapport Cirkulär rapport 2020 där de, förutom att lyfta fram fördelar och möjligheter, även beskriver ett antal områden där näringslivet har utmaningar i omställningen till cirkulära materialflöden. Circular Sweden menar att det behövs fler och starkare samarbeten mellan företag liksom ett ökat fokus på cirkularitet inom politiken för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.

Varje dag arbetar vi inom SUEZ för att bidra till att underlätta för andra branscher i näringslivet att bli mer cirkulära och hållbara. Vårt bidrag ligger i att samarbeta och hjälpa företag med att öka sin återvinningsgrad, samt också genom att skapa nya, efterfrågade råvaror genom förädling av restmaterial. Dessa samarbeten är klimatsmarta! För att göra mer av det goda behöver återvinningen och efterfrågan av returråvara öka och då krävs nya perspektiv på restmaterial och avfall – som värdefulla resurser och råvaror.

Låt dig inspireras av Circular Swedens rapport och låt oss alla kraftsamla för att tillsammans driva på omställningen till en cirkulär ekonomi!

 

Hela rapporten finns att läsa på Circular Swedens hemsida.

Mårten Widlund
VD, SUEZ Recycling AB