Fortsatt hållbart samarbete med Peab

Vi är alltid glada över nya samarbeten och lite extra glada blir vi när befintliga kunder väljer att fortsätta arbeta med oss. Nu i dagarna har vi skrivit nytt avtal med Peab.

Peab, ett av Sveriges ledande företag inom bygg och anläggning, har en tydlig kravbild och höga miljö- och hållbarhetsmål för sin verksamhet. I samarbetet arbetar vi tillsammans för flera stora miljömål, med fokus på utveckling av hållbara lösningar och ökad cirkularitet.

Ökad materialåtervinning och färre transporter

Ett av miljömålen som samarbetet strävar efter att uppnå är färre transporter genom ökad användning av komprimatorer. Ett annat mål är ökad materialåtervinning och återbruk av exempelvis gips, isolering, plast, trä och betong, genom identifiering av vilka materialflöden som ska gå till återvinning respektive återbruk vid projektens startmöten.

SUEZ har varit en hållbar samarbetspartner till Peab sedan oktober 2009 och vi är väldigt glada över att vi nu får fortsätta vårt viktiga samarbete.

Vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade i anbudsarbetet, samt önska oss lycka till i detta viktiga och spännande uppdrag.

 

Läs mer om vår helhetslösning för bygg, riv och anläggning på suez.se.

Bloggredaktionen

press.se@suez.com