Fortsatt förtroende från Region Västmanland

När Region Västmanland gjorde en ny offentlig upphandling för hantering av avfall och återvinning var det SUEZ – som innehaft uppdraget de senaste åren – som fick fortsatt förtroende att sköta insamlingen av regionens restmaterial.

SUEZ kommer fortsätta det uppdrag vi innehar sedan tidigare med en helhetslösning* där även vår sekretesstjänst SafeSimplex för säker destruering av sekretessmaterial som papper och elektronisk lagringsmedia på plats ingår.

Då regionen kör sitt eget riskavfall till förbränning hjälper vår säkerhetsrådgivare Mats Forsberg till med 1.3 utbildningar enligt MSBs regelverk för transport av farligt gods. Han är också rådgivare kring frågor om farligt avfall och farligt gods, som till exempel hur olika material ska sorteras.

– SUEZ är jätteglada att vi fått fortsatt förtroende att ta hand om Region Västmanlands restmaterial. Vi har haft ett mycket bra samarbete under ett antal år och ett förnyat kontrakt visar att kunden uppskattar det vi gör och de tjänster som vi kan erbjuda”, säger Tomas Kårefjärd, säljchef för region mellan på SUEZ.

* med undantag för riskavfall

Sekretessavfall

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com