Förbättringspotential för företagens hållbarhetsarbete 

Svensken påverkas i stor utsträckning av företags och varumärkens hållbarhetsarbete inför ett köp av både produkter och tjänster, det visar svaren i en undersökning vi presenterat tidigare i år. Trots detta är det si och så med förtroende för att företag lever som de lär gällande sitt hållbarhetsarbete – även detta enligt resultatet i undersökningen*.

 

Svenskens förtroende kopplat till verksamheters hållbarhetsarbete skiljer sig markant i förhållandet mellan företag, organisationer och myndigheter. Sju av tio svenskar säger sig ha stort förtroende för att organisationer lever upp till sina riktlinjer för hållbarhetsarbete (69 %), medan denna siffra är betydligt lägre för företag – endast 46 % har detta förtroende. Denna låga trovärdighet för att företag lever upp till sina hållbarhetslöften är ett uselt resultat för företagen, men här finns förbättringspotential!

Från ord till handling

Om vi stannar upp och resonerar kring varför trovärdigheten är så låg för företags löften om hållbarhet – att inte ens varannan svensk litar på företagens ambitioner – så kan det handla om att man inte ser det arbete som faktiskt bedrivs, eller resultaten av de samma. Att hållbarhet helt enkelt riskerar bli en floskel som inte kläs i annat än fina ord. Här handlar det om att gå från ord till handling genom att lyfta fram aktiviteter och resultat för hållbarhetsaspekten på ett sätt som är lättillgängligt för kunden/konsumenten, och här tror vi att avfallshantering med återvinning har en viktig roll att spela.

Bli resursgivare

Med hållbar hantering av restmaterial bidrar företagen till att material blir resurser som kan användas igen, och den cirkulära ekonomin får kraft framåt. Det blir då tydligare att företagen agerar hållbart, att de bidrar till att näringslivet blir resursgivare, och att belastningen på miljön minskar. Det är en märkbar riktning, med tydliga anvisningar för hanteringen följt av hållbart positiva resultat för såväl företaget, varumärket och dess konsumenter. En tydlighet som ökar trovärdigheten för företagens hållbarhetsambitioner.

Oavsett vilken typ av eller storlek på företag du ansvarar för – hör av dig till oss så hjälper vi er gärna med hållbara helhetslösningar för återvinning.

 

*Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med PreZero, LKAB, Öresundskraft och Sparbanken Syd. Det är tredje året i rad som undersökningen ”Svenskar och hållbarhet” genomförs. Resultaten baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com