Fokuserade dialoger för ökad säkerhet

I ett tidigare blogginlägg berättade vi att vi infört så kallade Safety Walks & Talks. Hur har det gått med dem och vad tycker några av de kollegor som utfört dem? Det får du svar på här.

PreZero arbetar ständigt för att alla vi som jobbar här ska ha en säker och trygg arbetsplats. Ett relativt nytt verktyg i det arbetet är Safety Walks & Talks, eller säkerhetsdialoger som de också kallas. Dessa införde vi 2023 och är helt enkelt en dialog mellan chef och miljöarbetare om säkerheten på arbetsplatsen.

Så här svarar Nina Hansson, driftchef farligt avfall i Region Syd, och Jörgen Olsson, avdelningschef i Göteborg, på tre frågor om detta:

Hur väljer ni ut vad ni ska titta på under en Safety Walk & Talk?

Nina: Jag försöker passa på att göra en Safety Walk & Talk när jag ser något arbetsmoment som jag själv inte vet så mycket om. Jag ser det som en möjlighet att lära mig om olika delar av vår verksamhet samtidigt som vi för en dialog kring säkerheten i det dagliga arbetet.

Jörgen: Här i Göteborg sitter administrativa personalen så att de blickar ut över sortering, omlastning och parkering. Det gör att vi kan snappa upp riskobservationer. Hittills är det mestadels utifrån dessa observationer som jag har valt att ha samtal om hur vi kan jobba bort de uppmärksammade riskerna.

Safety Walks & Talks

Kan du ge ett exempel på något som förbättrats efter en säkerhetsdialog?

Nina: Jag tycker att hela vår verksamhet har fått ett större fokus på arbetsmiljö och säkerhet de senaste åren. Säkerhetsdialoger är en bidragande del till den ökade insikten kring säkerhet.

Jörgen: Vi har en väldigt begränsad yta till vår verksamhet och vi har därför valt att hyra till ytterligare yta för rangering av utbytescontainrar. Att vi förbättrat säkerheten på vår anläggning på detta sätt är ett utfall efter en Safety Walk & Talk.

Vad tycker du om Safety Walks & Talks?

Nina: Det känns viktigt att utföra dem för att hålla medvetenheten kring säkerhet uppe bland all vår personal. Det är lätt att falla tillbaka i dåliga vanor och ta genvägar för att till exempel ett arbetsmoment ska gå lite fortare. Då kan dessa säkerhetsdialoger vara ett sätt att undvika att olyckor sker.

Jörgen: Jag tycker det är väldigt betydelsefullt med personliga samtal och att ständig påminna oss om de risker som finns på vår arbetsplats och i trafiken. Dessutom tycker jag att det är viktigt att vi som ledare uppmuntrar rätt och bra beteende.

Är du nyfiken och vill veta mer om Safety Walks & Talks kan du läsa mer om det i ett tidigare inlägg här på återvinningsbloggen.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com