FNs globala hållbarhetsmål kopplat till verksamheten

I vår hållbarhetsredovisning för 2019 har vi för första gången kopplat FNs 17 globala hållbarhetsmål till vår verksamhet. Det finns en tydlig koppling till flera av de globala målen men av dessa är mål nr. 12 – hållbar konsumtion och produktion – vårt främsta fokus i och med att det är direkt relaterat till det vi gör varje dag 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i SUEZs hållbarhetsredovisning 2019 på suez.se. 

Tidigare inlägg om vårt hållbarhetsarbete under 2019:

Så arbetar vi för mer hållbara transporter

Hög förädlingsgrad när avfall ses som en resurs

Så många containrar tömmer vi

 

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com