Ett rullande samarbete med Vätternrundan

PreZero har samarbetat med Vätternrundan i flera år, och ett förlängt avtal borgar för fler år framöver. Inför årets lopp, den 9–12 och 16–17 juni, fortsätter optimeringsarbetet. – För våra deltagare ska det vara lätt att göra rätt, säger Andreas Lundgren, projektledare på Vätternrundan.

Klassiska Vätternrundan genomförs i juni varje år och är världens största motionslopp på cykel. Det är inte bara cyklisterna som behöver förbereda sig inför loppet. Att planera för en hållbar avfallshantering under evenemanget tar tid. Planeringsarbetet mellan PreZero och Vätternrundan brukar starta redan i februari.

Värnar om naturen

– Vi har samarbetat med Vätternrundan sedan 2017 och tillsammans med dem arbetar vi fram en skräddarsydd lösning när det gäller avfallshanteringen för det årliga loppet. Det kan då handla om allt ifrån vilka fraktioner de ska sortera till var kärlen ska stå, säger Christian Ahl, ansvarig säljare på PreZero.

Att det rör sig om ett gemensamt arbete kring såväl stort som smått inom avfallshantering är något Andreas kan intyga.

– Vi har utvecklat samarbetet med PreZero under årens lopp, kanske mest de senaste åren. Några exempel på små men effektiva lösningar är att vi arbetat fram nya skyltar och att vi har en lastbil på plats i Motala där vi vartefter kan tömma kärl som blivit fulla, säger Andreas.

Vätternrundan är certifierade enligt ISO 20121 och var det första miljöcertifierade idrottsarrangemanget år 2012. Hållbarhet är en del av Vätternrundans själ som sedan loppet startade 1966 arbetat för en hållbar utveckling med cykeln som medel för främjad folkhälsa och en aktiv livsstil.

– Vi arbetar med hållbarhet ur flera aspekter och PreZero hjälper oss att nå våra ekologiska mål. Eftersom vi cyklar ute i naturen värnar vi om den. Vi vill ju att även framtida generationer ska få uppleva cykellopp i vår fantastiska natur, förklarar Andreas.

Cyklister under Vätternrundan

Foto: Micke Fransson/Vätternrundan

Uttänkta avfallslösningar

Under ett så här stort lopp blir det en hel del avfall som kräver hantering. Förra året landade det på totalt knappt 10 ton avfall, där merparten var brännbart avfall. Men det finns även sortering för alla de vanligaste fraktionerna som uppstår under ett evenemang, som till exempel glas, plast och wellpapp.

På grund av eventets omfattning, både när det gäller antal deltagare och sträckan på loppet, krävs en hel del speciallösningar och grundlig planering.

– För att undvika problem med framkomlighet brukar vi ställa ut alla containrar och kärl dagen innan loppet och hämta in dem igen dagen efter. Eftersom det kan bli mycket avfall under den tid kärlen står ute, har vi en komprimator på plats som kan packa ihop materialet. Vi har dessutom tänkt till när det gäller transporter och kör avfallet till våra anläggningar i både Skara och Jönköping. Detta för att köra kortast möjliga sträcka och därmed minska klimatpåverkan, förklarar Christian.

Cyklister pausar, Vätternrundan

Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan

Stort fokus på sortering

Vätternrundan har som mål att minska mängden brännbart avfall. Detta gör de genom att hjälpa fler att sortera rätt – så att mer avfallsmaterial kan gå till återvinning.

Något som varit en återkommande utmaning tidigare år är att få deltagarna att sortera rätt. Det är många personer som rör sig på samma ställe och de ska ges förutsättningar att kunna källsortera. Just sorteringen är därför något som PreZero och Vätternrundan jobbar hårt med.

– I den stora parken vid start- och målgång i Motala har vi fyra ställ med tydlig sorteringsinformation. Även alla kärl längs med banan har den här sorteringshjälpen. I år kommer dessutom vi från PreZero att vara med på plats med ett eget tält där vi kommer att informera och hjälpa till med sortering, avslutar Christian.

Återvinningsstation, Vätternrundan

Vätternrundan arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Cirka 36 000 cyklister deltar under en vecka i Vätternrundan (315 km), Halvvättern (150 km), Tjejvättern (100 km), Vätternrundan (100 km), MTB-Vättern eller Minivättern. Vätternrundan blev 2013 det första idrottsarrangemang i Sverige som certifierades enligt ISO 20121, en standard för hållbarhet vid evenemang. År 2023 körs Vätternrundan 16–17 juni.

Läs gärna ett tidigare blogginlägg om PreZeros samarbete med Vasaloppet.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com