Ett hållbart Sverige behöver effektiv återvinning – företagare & organisatörer, vi utmanar er!

FN har valt att instifta och uppmärksamma olika temadagar varje år för att lyfta fram specifika ämnen som de anser är viktiga. Svenska FN-förbundet har valt att lyfta upp en del av dessa dagar, och vi på PreZero några av dem. En av dessa är Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor* inom vilken FN bl.a. vill uppmärksamma hållbar utveckling i världens städer – och här vill vi lyfta fram betydelsen av effektiva återvinningsmöjligheter.

Många av världens städer har kapacitet att vara platser för utveckling, där hållbara levnadsförhållanden kan råda genom låg energiförbrukning, genomtänkt konsumtion och effektiv avfallshantering med hög återvinningsgrad. En utopi på vissa håll i världen kanske, men i Sverige finns det möjligheter. På årets internationella dag för boende- och bebyggelsefrågor uppmanar vi på PreZero alla företag och verksamheter i Sverige att göra sitt bästa för att i synnerhet bidra det sistnämnda! Och tillsammans med oss kan ni bidra ännu mer till ett hållbart Sverige med cirkulär ekonomi.

 

Behöver ditt företag/verksamhet bli mer hållbar och bättre på att återvinna – läs gärna om våra effektiva helhetslösningar här eller kontakta oss så hjälper vi er.

 

*Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor infaller första måndagen i oktober, i år infaller den måndagen den 4 oktober. Det är en temadag instiftad av Förenta nationerna (FN), och har alltså status som en sk. FNdag.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com