Effektiva kommunala transporter för miljön

Det är bara drygt en tredjedel av landets kommuner som arbetar systematiskt för att effektivisera sina transporter. Det visar årets ranking av Sveriges miljöbästa kommun från Aktuell Hållbarhet. Ökad dialog och samarbete är något som skulle förbättra transporteffektiviteten.

Visst är det viktigt att byta till fossilfria bränslen för att få mer miljövänliga transporter, men transporteffektivisering är lika viktigt. Tyvärr verkar det senare inte vara något som prioriterats hos en större del av landets kommuner. I de enkäter Aktuell Hållbarhet skickat ut (Miljöbästa kommun 2022) har bara 35 procent svarat att de har ett systematiskt arbete för att effektivisera och minska transportbehovet. Det kan då handla om till exempel effektivare logistik och samdistribution.

Att kommuner inte prioriterar effektiva transporter vid upphandling är något som vi på PreZero känner igen. Vi har hittills inte sett så många specifika krav på just transporteffektivisering.

Förutsättningar för effektiva transporter

– Det är den upphandlade entreprenadens förutsättningar som har störst effekt på hur effektiv transporterna kan bli, säger Rikard Ekström, upphandlingsexpert på PreZero.

Vi som anbudsgivare får anpassa oss till de förutsättningar som finns i respektive upphandling och det innebär i många fall att vi får göra avkall på transporteffektiviteten. Exempel på begränsande förutsättningar kan vara att det är förutbestämt mellan vilka tider vi får samla in avfall eller att avlämningsplatsen stänger vid ett visst klockslag, vilket kan hindra oss att nyttja våra fordon på det mest effektiva sättet.

Ett annat vanligt exempel där vår transporteffektivitet begränsas är om det i upphandlingen ges möjlighet för kunden att fritt välja hämtningsintervall på sitt avfall. Det kan i slutänden leda till vi måste besöka kunden oftare än nödvändigt och försämrar på så sätt vår produktivitet.

Ökat samarbete och löpande dialog

– För att öka transporteffektiviteten skulle vi och beställarna behöva samarbeta mer och ha en löpande dialog i frågan. Detta arbete behöver inte vänta på en ny upphandling utan kan påbörjas omgående. Det är till och med svårt att driva i upphandlingsskedet och görs bättre under entreprenadstiden. Då skulle vi få till fler optimala och effektiva transportlösningar som är ännu bättre för miljön, förklarar Rikard Ekström.

Läs mer inom ämnet: Hållbara upphandlingar

Lastbil, transport

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com