Detaljhandlare kan komma att använda livscykelanalyser för att bli mer hållbara

Tillsammans med en handfull aktörer från detaljhandeln ska IVL utreda hur man kan minska klimatpåverkan från olika typer av produkter. Det är med kunskap från livscykelanalyser (LCA) som IVL Svenska Miljöinstitutet tar sig an detta uppdrag*. Syftet med uppdraget är framför allt att stötta detaljhandeln i att ställa om till mer hållbara affärsmodeller.

Om livscykelanalyser kan användas inom detaljhandeln för att minska miljöbelastningen från konsumtion, ska bli intressant att se. Antagandet är att man, med hjälp av LCA, kan man få en helhetsbild av hur stor den totala klimatpåverkan är hos en produkt – från råvaruutvinning via tillverkningsprocesser och användning, till avfallshanteringen. Vi ser fram emot att ta del av resultatet.

Arbetar du inom detaljhandeln och tycker att ni behöver förbättra er avfallshantering med ökad återvinning – läs mer här och/eller hör av dig till oss. Vi erbjuder effektiva helhetslösningar för alla storlekar och typer av detaljhandelsföretag och butiker.

*Uppdraget genomförs under hösten 2021. Resultaten kommer att presenteras i en rapport på IVLs hemsida.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com