Det finns ingen plan(et) B – sluta tära på naturens råvaruresurser

Sluta tära på naturens råvaruresurser! På så sätt vi kan bidra till att skapa ett hållbart klimat på jorden.

Jordens resurser är inte oändliga. Om inget görs kommer de att ta slut. Det är mer resurseffektivt och dessutom mer miljövänligt att återvinna restmaterial för att skapa råvara än att bryta nya råvaror i naturen.

På SUEZ arbetar vi för att fler ska börja se restmaterial som en värdefull resurs som kan användas om och om igen i tillverkningen av nya produkter. I takt med denna omställning upphör avfallsbegreppet att handla om den traditionella synen på sopor för att istället representera möjlig råvara.

Plast är ett bra exempel på detta. Över hela världen ser vi allt fler produkter som inte längre tillverkas av naturresursen olja utan istället av plast som återvunnits. SUEZ har medverkat i flera spännande samarbeten av det slaget, bl.a. med väsktillverkaren Samsonite och dagligvarujätten Procter & Gamble. Andra exempel är företaget Seatosee som tillverkar glasögonbågar och sportjätten Adidas som tillverkar träningsskor av strandplast.

Ju fler som får upp ögonen för behovet av att skapa ett cirkulärt samhälle, ju fler kommer se materialåtervinning liksom användningen av returråvara i nya produkter som en självklarhet. Och det är nödvändigt!

sluta tära på naturens resurser

Tidigare inlägg med samma tema:

Det finns ingen plan(et) B – återvinn allt som går att återvinna

Det finns ingen plan(et) B – använd mer returråvara vid nytillverkning

Det finns ingen plan(et) B – synen på restmaterial och avfall måste förändras

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com