Deponigas värmer bostäder

Nyligen förnyade Vattenfall sitt avtal med oss om att köpa deponigas från vår återvinningsanläggning på Kovik, söder om Stockholm. När deponigas används som energi till uppvärmning av bostäder, i det här fallet Gustavsberg, blir miljöbelastningen riktigt låg. För oss på SUEZ känns det mycket positivt att vår utvinning av deponigas ur deponin på Kovik kan bidra med alternativ energi i lokalområdet.

 

Vår avdelningschef Elisabeth Bäckström förklarar affären:

Hur länge sträcker sig det nya samarbetet?

Det nya avtalet är 3 år och kan förlängas. Detta är alltså ingen ny affär utan en positiv förlängning av ett befintligt avtal. Vattenfall har varit mottagare av deponigasen från oss under många år.

Har vi fler liknande kunder?

Nej inte i dagsläget. Dock hade vi fler tidigare, men eftersom gasen minskar med åren pga. att vi inte längre deponerar organiskt avfall så är det samarbetet avslutat eftersom gasen inte längre räckte till två kunder.

Vad ska de med gasen till?

Den används som miljövänligt bränsle i deras panna i Gustavsberg för värmeproduktion. Gasen är ett bränsle som ersätter icke-förnybara.

Hur transporteras gasen från Kovik till kundens panna?

Via en ledning i marken.

Vad hade vi gjort med gasen om vi inte sålt den vidare?

Vi hade fått fackla av den. Dessutom använder vi en del av gasen på Kovik för uppvärmning av t.ex. vår lakvattenreningsanläggning.

Vad är det mest spännande med att samarbeta med Vattenfall?

Svår fråga då det finns många fördelar, men eftersom de är en stor aktör på marknaden så vi har flera samarbeten – bl.a. köper de vår grotflis (flisat ris och grenar) som också ett ”miljöbränsle”

Kovik Elisabeth Bäckström

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com