Den svenska ekonomin är bara 3,4 % cirkulär

För första gången har det gjorts en kartläggning av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. Resultatet visar att den svenska ekonomin bara är 3,4 % cirkulär, vilket innebär ett cirkularitetsgap på mer än 96 %.

En cirkularitet på 3,4 % betyder att den stora majoriteten av resurserna som vi i Sverige använder för att tillgodose behov och efterfrågan kommer från jungfruliga källor. Varje år tillförs mer än 266 miljoner ton resurser till den svenska ekonomin. Det innebär närmare 25 ton per person och det är en siffra som ökat de senaste åren. I Sverige har vi därmed den fjärde största resursutvinningen i världen, räknat per capita.

Cirkularitetsgapet

Även om den svenska ekonomin endast är 3,4 % cirkulär, betyder inte det att vi slösar bort 96,6 % av materialet. Cirka 40 % lagras upp i samhället i form av byggnader och infrastruktur och cirka 36 % av materialen är biomassa som skulle kunna cirkuleras, som till exempel träprodukter och matgrödor. Icke-cirkulära flöden, som fossila bränslen, och icke förnybara resurser står tillsammans för cirka 20 % av cirkularitetsgapet.

Förslag på hur cirkulariteten i Sverige kan fördubblas

I rapporten ”The Circularity Gap Report Sweden” lyfts ett antal åtgärder fram som tillsammans skulle kunna öka cirkulariteten. Det handlar om att bygga och tillverka cirkulärt, värna om ett sunt livsmedelssystem, omforma utvinningsindustrin, hållbar mobilitet och ansvarsfull design av förbrukningsvaror.

Dessa åtgärder tillsammans kan mer än fördubblas cirkulariteten till 7,6%. Även om det känns som en lite ökning krävs det stora förändringar för att uppnå det, samtidigt som det kan ge stora effekter.

Det globala genomsnittet på cirkularitet ligger på 8,6 %. Några exempel på hur cirkulära andra länder är; Österrike på 9,7 % och Nederländerna på 24,5 %. Dessa siffror presenteras också av Circle Economy.

”The Circularity Gap Report Sweden” är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Analysen har gjorts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Här kan du läsa hela rapporten

Läs mer: Världens materialanvändning är måste bli mer cirkulär

Sverige

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com