Den cirkulära ekonomin är på väg åt fel håll

I senaste Circularity Gap Report redovisas siffror som visar att den globala cirkulära ekonomin backar. Idag är den globala ekonomin endast 7,2 procent cirkulär.

Den globala cirkulariteten har minskat de senaste åren, det vill säga från 9,1 procent 2018 till 7,2 procent 2023. Detta beror på att vi fortsätter att öka utvinningen av naturens jungfruliga råvaror.

I rapporten lyfter de fram att det är möjligt att vända den här trenden. För detta behöver vi minska den globala materialutvinningen och materialanvändningen med en tredjedel. Det kan låta som en enorm uppgift, men enligt rapporten kan detta göras med olika lösningar i några olika områden, där livsmedelssystemet, byggsektorn, produktion och konsumtion av varor samt transportsektorn pekas ut som de fyra viktigaste.

Några exempel på rapportens lösningar

När det gäller livsmedelssystem lyfter man i rapporten fram lösningar som att prioritera hälsosammare och mättande livsmedel, att undvika matsvinn och att använda mer lokalt odlade ekologiska livsmedel efter säsong. Inom byggsektorn pratar de om energieffektivitet, återanvändning av material, att prioritera cirkulära material och tillvägagångssätt och att återvinna avfall.

På samma sätt lyfts att vi endast ska köpa varor som vi behöver, förlänga livslängden på maskiner och utrustning och att prioritera mer hållbara textilier och plagg. Inom transportsektorn lyfter de lösningar som att satsa på kollektivtrafik och alternativa transportsätt som cykel och samåkning, elektrifiering av fordon och minimering av flygresor.

Återvinning för Zero Waste

Några återkommande lösningar är alltså återanvändning och återvinning. Och det är något vi på PreZero arbetar med dagligen. I allt vi gör verkar vi för Zero Waste.

Mer på ämnet: Den svenska ekonomin är bara 3,4 % cirkulär

Skog, cirkulär ekonomi

Källa: Circularity Gap Report 2023

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com