Dags för kundenkät2020

I denna vecka påbörjar vi en undersökning om vad våra kunder på insamlingssidan tycker om oss som samarbetspartner för avfalls- och återvinningstjänster. Förhoppningen är att svaren ger oss ökad insikt om de behov och önskemål som finns i kundledet, så att vi kan justera vår leverans och vårt bemötande till att bli ännu mer relevant och hållbart.

Vi vill nu passa på att uppmuntra alla våra kunder som fått enkäten att fylla i den och därigenom ge uttryck för vad som värdesätts i relationen till oss, och hur uppfattningen av vårt samarbete är. Vi hoppas att du som kund tar dig tid att delta – dina åsikter är viktiga för oss på SUEZ för att kunna fortsätta vara en av de mest relevanta och hållbara aktörerna i branschen.

Vi ser fram emot att ta del av resultatet*.

Tack på förhand för att du deltar.

Hör av dig till vår försäljningsavdelning om du vill veta mer om kundenkät2020.

 

* Det är undersökningsföretaget QuickSearch som är vår leverantör för undersökningen vilken kommer ge oss ett resultat för såväl NKI som för NPS, likt förra gången (2018).

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com