Cirkuläranalys i praktiken

PreZero-familjen har utvecklat flera nya, hållbara lösningar och innovationer – både för dagens och morgondagens kunder. Ett exempel från PreZero i Sverige är den vidareutvecklade cirkuläranalysen.

Plockanalyser har länge varit ett sätt för PreZeros kunder att få undersökning av och återkoppling på hur väl deras avfallssortering fungerar. Oftast genomförs sådana plockanalyser som stickprov vid enstaka tillfällen och på uppdrag av kunden.

Kvalitetssäkring med cirkulär analysmöjlighet

Kraven på säkerhet, spårbarhet och dokumentation har ökat. Dessutom har det cirkulära samhället ambitioner att fasa ut icke cirkulära materialflöden. För att möta dessa krav och ambitioner har PreZero i Sverige utvecklat plockanalysen till en cirkulär analysmöjlighet.

Med det nya systemet för kvalitetssäkring och cirkularitet kan PreZero återrapportera och dokumentera med hjälp av bilder och annan information i realtid. Att återkopplingen går snabbt gör det möjligt att förenkla spårbarheten.

Det cirkulära analysflödet i praktiken

Logistik- och körordersystemet i de fordon som hämtar avfall hos kunden, är uppkopplade digitalt med vågsystemet på den mottagande anläggningen. Vågsystemet meddelar i realtid till sorteringsmaskinisterna vilket material som är på väg in för hantering och sortering på anläggningen. Eventuella avvikelser, till exempel förekomst av material som inte är återvinningsbart, dokumenteras och kan återkopplas kontinuerligt till kunden. Därefter kan man påbörja arbetet för att byta ut ett material mot ett med återvinningsbar kvalitet. Systemet leverera löpande statistik över felsorterat material eller förekomst av material som man bör fasa ut. Statistik och analys kan även göras månadsvis eller årsvis via PreZeros kundportal MinaSidor där även råd och sorteringsanvisningar finns tillgängliga.

Utvecklingen och arbetet med den cirkulära analysen är inte bara ett exempel på ett konkret hållbarhetsarbete i praktiken. Det är också ett exempel på att PreZero verkar för en framtid med Zero Waste.

Cirkuläranalys

Mer om innovationer inom PreZero: Ett säkert och hållbart sätt att hantera GDPR

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com