Byggbranschens utmaningar

Byggbranschens verksamheter genererar en stor variation av avfall – allt från förorenade massor och farligt avfall till material för återvinning. Samtidigt som branschen ställs inför krav på ökad sorteringsgrad och större andel återvinningsbart avfall, står de inför en högre kravbild för hållbara inköp. Vikten av en samarbetspartner med en affärsmodell som tjänar både uppströms- och nedströmskunder, där restmaterial från uppströmskunder hanteras och sedan avsätts hos nedströmskunder som ny råvara, blir allt större.

Med rätt förutsättningar kan byggbranschens återvinningsarbete resultera i:

  • Större del i den cirkulära ekonomin
  • Ökad sorteringsgrad
  • Färre transporter (med välplanerade hämtningsrutiner baserade på statistikverktyg)
  • Högt uppsatta återvinningsmål
  • Mer positiva resultat för hållbarhetsarbetet

Vi på SUEZ har en lång erfarenhet av återvinning och avfallshantering inom byggbranschen där vi ser till att hållbarhetsarbetet effektiviseras, utan att störa driften. Läs mer om hur SUEZ förser byggbranschen med anpassade helhetslösningar.

byggbranschens utmaningar

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com