Avfallstrappan handlar inte om avfall

Avfallstrappan* är modellen som ligger till grund för miljöbalkens reglering av avfallshanteringen i Sverige. Det är en modell som har varit tydlig och användbar, men som börjar bli daterad då den inte riktigt passar synsättet i den cirkulära ekonomin.  Kanske handlar den inte om avfall över huvud taget?

Troligtvis behöver man byta perspektiv en aning – från en utgångspunkt minimering och förädling av avfallsmaterial till att se resursers möjlighet att användas om och om igen. Från avfall till användbar resurs med andra ord. 

Någon ny, mer cirkulär modell att ersätta avfallstrappan med finns dock ännu inte, men diskussioner förs och en förändring kan vara på gång. Vi på SUEZ ser fram emot att ta del av och diskutera eventuella förändringsförslag. 

 

*Avfallstrappan innebär att samhället i första hand ska skapa så lite avfall som möjlig. I andra hand bör saker återanvändas. Trappans tredje steg anger att vi ska återvinna materialet när saker inte kan användas igen, och när det inte är möjligt ska energin i materialet utvinnas. I allra sista hand läggs avfallet på en deponi.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com