Återvinning av däck har potential

Inom Naturvårdsverket liksom inom EU-parlamentet pågår utredningar om hur man kan skapa bättre möjligheter för ökad återvinning av däck – en produkttyp med ett material som anses ha stor potential för materialåtervinning.

Att skapa möjligheter för ökad återvinning av däck innebär att en rad utmaningar behöver lösas inom EU:s och även vårt svenska regelverk.

En av utmaningarna när det gäller ökad materialanvändning av de återvunna däcken, för att kunna tillverka nya produkter, är att gummimaterialet klassas som avfall. Detta kan man komma ifrån genom att t.ex. införa så kallade End of Waste direktiv, dvs. en slutpunkt för avfallsklassningen av materialet, för däck. Detta är en process som pågår både i Sverige och inom EU. Om direktiven införs ser man ökade möjligheter att få in materialet som råvara i framställningen av nya produkter.

En annan betydande utmaning är materialets sammansättning och de kemikalier som finns i däcken. En ökad ambition för återvinning får inte kompromissa med kraven på giftfrihet som finns om ett material ska ingå i ett kretslopp. Hittar man en effektiv väg fram på det området kan däck bli en viktig produkt i den cirkulära ekonomin.

Däck är inte ett material vi inom PreZero arbetar aktivt med, men då vi ser betydelsen av att materialet tas tillvara i en cirkulär hantering följer vi debatten.

Mer information om däck finns hos Svensk Däckåtervinning, däckbranschens icke-vinstdrivande kretsloppsorganisation.

Återvinning av däck

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com