Äga avfall – en utredning om verksamheters kommunala avfall

Under gårdagen presenterades utredningen Äga avfall – en del i den cirkulära ekonomin för Miljödepartementet av ansvarig utredare, Ethel Forsberg. Utredningen tillsattes av regeringen i juli 2020 och har haft som uppgift att ta fram alternativa lösningar för att verksamheter ska få möjlighet att hantera sitt kommunala avfall utanför kommunens monopol. Kravet var att lösningarna ska bidra till en cirkulär ekonomi.

Slutsatsen i utredningen landar i att det kommunala monopolet bör avskaffas och att ett s.k. frival ska införas. Detta innebär att t.ex. butiker, restauranger och kontor själva ska få välja avfallshanterare för detta hushållsliknande avfall. Utredaren anser att frival är det mest kostnadseffektiva förslaget och att det kan öka verksamheters incitament att arbeta med cirkulära lösningar.

Ethel Forsberg, skriver i en debattartikel under gårdagen på samma ämne att:

Kommunernas monopol är ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för skattebetalarna. Jag föreslår i dag att en annan aktör än kommunen ska kunna anlitas för att samla in och behandla detta avfall.”

Vi på PreZero kommer att följa hanteringen av denna utredning med stort intresse och vi ser, liksom regeringens utredare, att en av effekterna av frival skulle bli att mer material kan återvinnas och på så sätt skapa en starkare cirkulär ekonomi i Sverige.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com