5 grundläggande avfallstips för företagare

Att få till en effektiv och smart avfallshantering innebär oftast mer eftertanke och planering än man först kan tro. Med några konkreta avfallstips hjälper vi dig att komma igång.

Visste du att du som bedriver en verksamhet har ansvar för ditt avfall och att du enligt lag är skyldig att sortera det? Enligt Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet arbeta för att minska mängden avfall och återvinna avfall – och att detta ska göras på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön. I korthet kan man säga att det handlar om att avfall ska behandlas enligt avfallshierarkin.

Har du precis startat en ny verksamhet, är ny i rollen som ansvarig för företagets avfall eller ska du ansvara för avfallet i ett nytt projekt som ett evenemang eller ett bygge? För dig har vi samlat 5 grundläggande avfallstips:

Avfallstips 1: Planera och organisera väl

Val och utformning av avfallsutrymmen kan påverka avfallshanteringen under lång tid framöver och det kan vara svårt och kostsamt att rätta till felaktigheter i efterhand. Därför behöver du lägga tid på planering. Något du behöver tänka på är att det till exempel ska vara lätt att hämta och tömma kärlen. För att underlätta för hämtningspersonalen behöver du därför undvika ojämn beläggning eller kanter där behållarna står.

Avfallstips 2: Utgå från din verksamhet

Få en helhetsbild över det avfall du har i din verksamhet. Fundera på frågor som vilka fraktioner ni har och vad ni har mycket respektive lite av. Det allra bästa är naturligtvis om ni kan minska er avfallsmängd. Kanske finns det sådant som går att återanvända, eller kan ni byta ett emballage eller en förpackning till något som är bättre ur återvinningssynpunkt?

Avfallstips 3: Välj rätt utrustning

Det är också viktigt att välja utrustning utefter just din specifika verksamhet. Välj därför kärl och behållare efter era behov. Det finns flera olika lösningar att välja mellan, som till exempel containrar, kärl, vagnar, behållare, burar och säckhållare. Har ni mycket avfall av en fraktion, så behöver ni kanske ett större kärl eller en container för just detta. Eller så kanske ni behöver en komprimator som kan pressa ihop skrymmande wellpapp och kartong. För källsorterings i kontorsmiljö finns det också flera lösningar, som smarta källsorteringsmöbler.

Avfallstips 4: Optimera tömningarna

När du väl har en avfallshantering i gång är det bra att ha löpande koll, så att till exempel tömningar optimeras efter just ert flöde och er verksamhet. Får ni leveranser vissa dagar kan det vara bra att schemalägga tömning efter det, så ni kan bli av med emballaget så snart som möjligt.

Avfallstips 5: Ta hjälp och rådfråga expertis

Visst kan det vara mycket att sätta sig in i och många svåra val som ska göras. Det är då vi som är experter på detta finns och kan hjälpa till. Vill du ha hjälp och råd kring smarta återvinningslösningar – då är du välkommen att höra av dig till oss.

Kärl - Avfallstips

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com