3 strategier för hållbar användning av it-produkter

Cirkulärt tänkande när det gäller elektronik och it-produkter ger stora miljövinster. Att använda din dator lite längre, och därmed förlänga dess livslängd, är ett exempel på hur du kan göra.

En linjär användning av it-produkter leder till stora mängder avfall och slöseri med resurser då elektronik innehåller värdefulla resurser som kan återanvändas eller återvinnas. Att gå över till en cirkulär användning skulle vara mer hållbart. Detta blir inte minst uppenbart då man får ta del av fakta som att själva tillverkningen av en dator står för 80 procent av växthusgasutsläppen sett till datorns hela livslängd.

Det skulle med andra ord innebära stora miljövinster om vi använder vår dator lite längre och därmed förlänger dess livslängd. Och detta gäller inte minst för alla de som arbetar inom it-sektorn.

Så kan du göra för mer hållbar användning

Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 organisationer som vill uppmuntra organisationer och konsumenter till ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till de elektroniska produkter de köper och använder. De presenterar tre strategier för en mer hållbar användning av it-produkter:

1 – Välj produkter som är gjorda för att hålla länge
Om du behöver en ny produkt, välj en vara som är hållbar, som går att reparera och uppgradera och som har tillräcklig kapacitet för att täcka dina behov under lång tid. Ett enkelt sätt att göra detta är att leta efter produkter som har en tillförlitlig hållbarhetscertifiering. Eller varför inte köpa en begagnad vara? En renoverad eller återtillverkad produkt är ett bra val.

2 – Använd produkterna i några år längre
En bärbar dator genererar cirka 300 kilo utsläpp av växthusgaser under sin livstid. I de flesta fall står tillverkningsfasen för mer än 80 procent av klimatutsläppen under livscykeln. Det viktigaste du kan göra för att minska utsläppen är att förlänga den tid du använder en produkt. Vi på PreZero har till exempel valt att använda våra mobiltelefoner längre.

3 – Sälj eller återvinn dina använda it-produkter
Bli en del av den cirkulära ekonomin genom att sälja dina gamla it-produkter till ett rekonditionerings- eller återanvändningsföretag. När en produkt har nått slutet av sin användbara livslängd bör den överlämnas till en återvinningsanläggning där den hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Är du företagare är du välkommen att kontakta oss på PreZero gällande din återvinning.

Dator, en ir-produkt

Källa: Circular Electronics Initiative

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com