3 snabba till säljchef i region öst

Lär känna oss på PreZero! Erik Karlstrand är säljchef i region öst, vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor till honom om hans roll.

Vem är du och vad jobbar du med på PreZero?

Jag heter Erik Karlstrand och är säljchef i region öst, i år är jag inne på mitt tionde år i företaget.

På vad lägger du störst fokus i ditt jobb just nu?

Störst fokus ligger på att driva vår försäljning i region öst och coacha säljarna samt få igång vår nya säljare i regionen Mattias. Det är även viktigt att fokusera på säkerhet och arbetsmiljö och se till att vi inte utsätter oss för onödiga risker under pandemin.

När du ser på våra kunduppdrag, vad ser du kommer bli de största utmaningarna framåt?

En stor utmaning kommer vara att möta framtidens köpare och på så sätt skapa en modern säljavdelning som både kan möta den digitala utvecklingen och samtidigt hålla fokus på den komplexa försäljningen och dess processer.

Erik Karlstrand säljchef PreZero

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com