3 snabba till regionchef

Lär känna oss på PreZero! Staffan Lundström är ny regionchef i region nord och vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor om honom och hans nya roll.

Vem är du och vad jobbar du med på PreZero?

Jag heter Staffan Lundström och har jobbat i bolaget som produktionschef i region nord sedan 2016 och tillträdde som regionchef den 1 oktober.

Vilken tror du kommer att bli den största skillnaden/utmaningen för dig i och med att du kliver på din nya tjänst?

Den största utmaningen blir att skapa förutsättningar för regionens och bolagets fortsatta utveckling så att vi kan möta de ökade krav och förväntningar som vi kommer att mötas av framgent. Detta kommer att kräva fortsatta investeringar i teknik och kompetensutveckling gällande behandling och materialåtervinning, detta i en region där en av de stora utmaningarna är de geografiska avstånden. Vi har en god grund att stå på vilket gör att vi kan möta dessa utmaningar med en hög ambitionsnivå.

När du tittar på den verksamhet vi bedriver i norra delarna av Sverige – var ser du att vi har de största möjligheterna för att bygga för framtiden?

Tittar vi på den industriella expansion och förändring som nu pågår i Norrland med nya fossilfria stålverk, batteriproduktion mm i kombination med gruvnäringens utveckling och div infrastrukturprojekt så kan man se att det finns utrymme för vidareutveckling av regionens verksamheter. Vi har en stor tillväxtpotential på de orter där vi redan är etablerade samt att vi ser stora orörda områden/segment som är i expansiv fas vilket borgar för stora möjligheter gällande framtid och tillväxt.

Staffan Lundström - Regionchef PreZero

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com