3 snabba till produktionschef

Lär känna oss på PreZero! Christopher Jonsson är produktionschef i Göteborg och vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor om honom och hans roll. Vad jobbar han med just nu?

Vem är du och vad jobbar du med på PreZero?

Jag heter Christopher Jonsson och är gift sedan 15 år tillbaka och en stolt far till två underbara tjejer. I nästan hela mitt verksamma arbetsliv har jag arbetat med återvinning av alla dess slag. Att starta upp verksamheter/enheter eller arbeta med att vända upp resultat inom en verksamhet har oftast varit de arbetsuppgifter som har varit fokus i mina tjänster. Sedan tre år tillbaka arbetar jag som produktionschef i Region Mellan och jag tycker att det är fantastiskt roligt att arbeta här.

Just nu, vad lägger du mest tid på i ditt jobb?

Att arbeta med långsiktiga lösningar som ger bra avkastning har alltid stimulerat mig. Just nu är jag involverad i några olika projekt inom regionen. Ett av projekten är att vi bygger en ny deponicell på vår anläggning Rödjorna i Skara. Ett annat är att vi försöker samordna farligt avfall på ett bättre sätt än tidigare. Plast är ett tredje projekt, där vi försöker skapa förutsättningarna för en bra lösning gällande hårdplast. Det är ofta en utmaning att ta hand om plast på ett hållbart sätt där kalkylen för såväl ekonomi och miljö går ihop på ett förmånligt sätt. Just nu undersöker vi möjligheter till en lösning där vi på ett nytt sätt kan följa materialet hela vägen till ny råvara.

När du ser på hur vi utför våra kunduppdrag, vad tror du kommer bli de största utmaningarna framöver?

Jag tror att den som sitter på slutdestinationen av avfallet vinner! Med det menar jag att den som äger ett förbränningsverk, en deponi eller omvandlar avfallet till en ny råvara sitter med det som är attraktivt för kunderna. Många av våra kunder är mycket medvetna om betydelsen av återvinning och ställer därmed högre krav på oss återvinnare. Om vi ska kunna möta kundernas krav i framtiden tror jag att vi behöver fokusera på att vi i branschen är råvaruproducenter, det vill säga tydligare se värdet i materialet. Att sluta loopen tillsammans med våra kunder, genom att inte bara ta hand om deras avfall utan också vara deras råvaruleverantör, är cirkulär ekonomi. Att skapa en symbiotisk affärsmodell tillsammans med kunderna tror jag öppnar upp för helt nya möjligheter till affärer i framtiden där alla blir vinnare.

Christopher Jonsson produktionschef PreZero

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com