3 snabba till miljöspecialist

Lär känna oss på PreZero! Anna Ritzman är miljöspecialist i Ängelholm och vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor om henne och hennes roll. Var tror hon att den största utvecklingspotentialen inom materialinsamling och återvinning finns?

Vem är du och vad jobbar du med på PreZero?

Jag är 31 år och bor i Helsingborg. Sedan drygt 3 år tillbaka arbetar jag som miljöspecialist på PreZero. Jag brinner för miljö-och förbättringsarbete och är så tacksam att få arbeta med det varje dag på PreZero.

Vad lägger du störst fokus på i ditt jobb just nu?

Nu ligger fokus på två projekt som jag driver tillsammans med kollegor, dem handlar om implementering och efterlevnad av ny lagstiftning. Samtidigt handlar en stor del av mitt arbete om att stötta anläggningsansvariga och andra inom bolaget i miljöarbetet, som t.ex. framtagande av rutiner för egenkontroll, miljöriskbedömningar och ärenden med våra tillsynsmyndigheter. Till hösten planerar vi en satsning på utbildning för alla chefer inom bolaget med en ny miljöutbildning som vi tagit fram.

När du ser på det arbete vi utför inom materialinsamling och återvinning, var tror du att den största utvecklingspotentialen finns – eller – var tror du att den största utvecklingen kommer behövas för att möta kommande utmaningar och möjligheter?

Medvetenhet och engagemang i miljöfrågor har utvecklats enormt de senaste åren. Det händer mycket inom miljö-och hållbarhetsarbetet nu och det är så roligt, och otroligt viktigt. Från att miljöarbetet mycket har varit en del för sig till att det är implementerat i allt vi gör. Vi ser att det kommer mycket ny och förändrad lagstiftning med ökade miljökrav på våra anläggningar och nationella mål inom såväl minskning av utsläpp som ökade krav på återvinning. Det är en utmaning att snabbt anpassa sig till förändringar och utveckla de tjänster och processer som krävs för att vara en del av omställningen till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. För ett mer cirkulärt samhälle behöver avfallsbehandlingsprocesser ständigt utvecklas ytterligare, där avfallet kan behålla ett högt förädlingsvärde så att det kan materialåtervinnas till nya produkter. Samtidigt kan det vara svårt och ta lång tid att få igenom miljötillstånd för nya avfallsanläggningar eller för ändringar av våra befintliga. Man får inte heller glömma att det ligger ett stort ansvar på både producenter och konsumenter för att nå ökad cirkuläret. Produkter och varor måste tillverkas utan farliga ämnen och i material som går att återanvända och återvinna.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com