3 snabba till marksanerare

Lär känna oss på PreZero. Henrik Mosén jobbar som marksanerare i Göteborg med omnejd och vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor till honom om hans arbete. Vilka framtidsspaningar ser han inom marksanering?

Vem är du och vad jobbar du med på PreZero?

Jag heter Henrik Mosén och jobbar framför allt med marksanering, men även med liknande material som konstruktionsmaterial, till exempel rivningsbetong och slagg. Om det ges tillfälle också andra deponimaterial som till exempel asbest.

Vilka är dina främsta vardagsutmaningar och glädjeämnen i ditt arbete här på PreZero?

Den största utmaning är att det finns mycket material ute på marknaden, samtidigt som det också finns många konkurrenter. Det största glädjeämnet är när jag får vara ute i fältet och gräva gropar.

Vilka framtidsspaningar ser du inom marksanering?

I dagsläget och på sikt finns det otroligt mycket material på marknaden. Samtidigt finns det begränsad kapacitet, så avsättning är den största utmaningen. Vi strävar efter att hantera massor så hållbart som möjligt med minimala transporter och optimal lönsamhet.

Läs mer om PreZeros tjänster inom marksanering.

Henrik Mosén, marksanerare

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com