3 snabba till driftledare

Lär känna oss på PreZero. Mesud Dizdarevic är driftledare i Oxelösund och vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor om honom och hans roll. Vad är i fokus på hans jobb?

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Mesud Dizdarevic men kallas för Sudden. Idag är jag driftledare för industri och sanering i Oxelösund och jag brinner verkligen för mitt arbete. Rollen som driftledare har jag haft sedan 2008, men jag har arbetat på företaget i hela 20 år. Så ja, jag trivs verkligen.

Just nu, var har du ditt största fokus inom ramen för ditt jobb?

Mitt största fokus är att vi utför ett bra arbete och tar hand om våra kunder. Jag och mina kollegor har ett bra samarbete med våra kunder och arbetar hårt för att behålla dem. Vi har till exempel ett avtal med SSAB i Oxelösund som är vår största kund. Där fokuserar vi på säkerhet samt hantering av olika typer av avfall. För mig är det även viktigt med en bra relation med mina medarbetare och vi fokuserar mycket på utveckling.

Om du tittar framåt i tiden och funderar på hur insamlingen av restmaterial kommer att se ut — hur skulle du önska att det bedrevs? Vad tror du kommer vara den största skillnaden?

Vi på PreZero i Oxelösund hanterar en del transporter med farligt avfall som sedan transporteras vidare till olika mottagare. I framtiden tror jag på en ännu bättre avfallshantering som både effektiviserar vårt arbete och minskar antalet transporter, vilket är bra för miljön. Till exempel ser jag gemensamma uppsamlingsplatser och för vår del i Oxelösunds en omlastningsstation där vi kan lasta om materialet för att därefter transportera vidare för hantering.

Läs mer om hur det är att arbeta på PreZero.

Mesud Dizdarevic driftledare

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com