3 snabba till avdelningschef

Lär känna oss på PreZero! Jimi Larsson är avdelningschef på avfallsanläggningen i Forsbacka. Vi på bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor om honom och hans roll.

Vem är du och vad är ditt uppdrag på PreZero?

Mitt namn är Jimi Larsson, jag är 31 år och bor tillsammans med min sambo och vår son på 2 år.
Mitt uppdrag på PreZero är att som avdelningschef sköta en av våra tre stora avfallsanläggningar som ligger i Forsbacka. Med att sköta så menar jag att ha koll på allt material som kommer in på vår anläggning, går ut från vår anläggning samt det dagliga arbetet inne på anläggningen ihop med medarbetare och underentreprenörer.

Just nu, vad lägger du mest tid på i ditt jobb?

Vi har flera större projekt igång inne på vår anläggning där vi utvecklar verksamheten med b.la en ny fordonsvåg. Jag är väldigt engagerad i återvinningslösningar så jag håller även på att föra dialoger kring nya flöden att behandla material som vi tar in på vår anläggning.

När du ser på de material vi tar in på återvinningsanläggningen, vilka förändringar har du sett och tror kommer att ske framåt?

En stor driftkraft i förändringen är politiska beslut. Två stora förändringar skedde under 00-talet och det var förbudet att deponera brännbart- och organiskt material. Detta ledde såklart till en omställning i branschen och det gäller att vara i framkant med innovativa idéer när dessa omställningar sker.

En mer modern omställning är att vi gått från att deponera gips till att återvinna den. I återvinningsprocessen blir den en ny råvara till tillverkningsindustrin.

Jimi Larsson avdelningschef PreZero

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com