2020 – vi minskade städers miljöpåverkan

När vi analyserar år 2020 i vår nypublicerade hållbarhetsredovisning, blir det väldigt tydligt att vi är med och bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen. Bland annat kan vi se att vi i de 40-tal kommuner som PreZero har uppdragen för insamling av hushållsavfall och betjänar ca. 1,6 miljoner invånare, gör ett arbete för att skapa Hållbara städer och samhällen vilket är FNs globala hållbarhetsmål nr. 11.

När coronapandemin bröt ut i början av året, behövde vi omedelbart ta hänsyn till nya restriktioner för oss själva men också hur vi hanterade arbetet hos våra insamlingskunder och abonnenter. Att fler började arbeta och spendera mer tid hemma, vilket innebar större mängder hushållsavfall, innebar flera förändringar i arbetet med våra kommunuppdrag. Men med hjälp av tydliga rutiner och riktlinjer kunde vi fortsätta vårt arbete utan större avbrott trots dessa förändringar.

Läs hela hållbarhetsredovisningen här.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com