2020 – vi hade många nöjda kunder

När vi sammanställer resultaten för förra året i vår nypublicerade hållbarhetsredovisning, ser vi att vi har ännu ett ekonomiskt positivt år bakom oss med ca. 700 nya kundavtal som undertecknats, vilket ger ca. 32 600 aktiva företagskunder. Dessutom var det många befintliga kunder som utökade sina kundavtal, något som gäller för alla olika typer av branscher och storlek på företag.

Genom att en majoritet av våra kunder finns i näringslivet bidrar vi på ett effektivt sätt till att nå FNs globala hållbarhetsmål nr. 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Ett arbete som tillsammans med våra kunder är oerhört viktigt för oss på PreZero.

I den kundundersökning som genomfördes under 2020 visar tydliga siffror att de flesta av våra kunder är nöjda med oss – så nöjda att de gärna rekommenderar oss till affärsbekanta och vänner. Detta ser vi som ett tydligt kvitto på att vi gör rätt saker, och det kommer vi fortsätta med.

Läs hela hållbarhetsredovisningen här.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com