2020 – vi blev miljövinnare igen

När vi redovisar föregående års siffror i vår nypublicerade hållbarhetsredovisning, kan vi med glädje konstatera att miljönyttan av vår materialförädling var hela 33 gånger större än den miljöpåverkan vår insamlingsverksamhet medförde – något som återigen gör oss till miljövinnare!

I vår redovisning finns alla tre delar av hållbarhetsbegreppet* tydligt representerade utan inbördes rangordning, och det är viktigt för oss. Vi arbetar med alla tre aspekter varje dag men vi kan konstatera att miljöaspekten är den som tydligast präglar vår affärsverksamhet och därför blir mest framträdande i vår kommunikation.

Att vi kallar oss själva miljövinnare handlar inte om att vinna över någon eller att övervinna något. Det handlar istället om att skapa värde tillsammans med andra, och att tillföra istället för att tära och belasta – att helt enkelt göra mer bra än dåligt.

Läs hela hållbarhetsredovisningen här.

*Hållbarhetsbegreppet omfattar såväl miljöperspektivet, som det ekonomiska och det sociala.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com